شركت سوني در ces امسال كارتهاي جديد در اين رده را معرفي كرد. اين كارتها در ظرفيت ٣٢،٦٤،١٢٨ معرفي شده اند. اطلاعات را باسرعت١٥٠ mb/s ذخيره وبا 440 mb/s بازخواني ميكنه. يعني بااين كارت ميشه در زمان ٣دقيقه ، از٦٤ گيگ اطلاعات پشتيبان تهيه كرد!!
image.jpeg
همينطور sdهاي جديد با سرعت ١٠٠ ذخيره و٢٦٠ مگ بازخواني هم معرفي شدن. كه اين كارتها مقاوم در برابر ضربه واشعه ايكس ادعا شدن. همينطور نرم افزار file rescue براي بازيابي فايلهاي حذفي ناخواسته همراه اينها توسط سوني معرفي شده.
image.jpeg