تا قبل از نسخه‌ی اخیر اندروید (5.0) ، خود سیستم عامل API ی برای دسترسی کامل به دوربین برای تنظیمات دستی و همچنین خوانش اطلاعات خام سنسور نداشت، و تقریبا تمامی appهایی که چنین ادعاهایی دارند تا به امروز، عملکرد جالبی ندارند و هرکدام مشکلات خودشان را دارند.
منتها از این به بعد با عرضه شدن نسخه‌ی 5 اندروید، شاهد ارائه‌ی برنامه‌های مفیدی خواهیم بود.

این قسمت از developer.android.com نقل قول شده است:

Camera API for advanced camera capabilities

Android 5.0 introduces the new android.hardware.camera2 API to facilitate fine-grain photo capture and image processing. You can now programmatically access the camera devices available to the system with getCameraIdList() and connect to a specific device with openCamera(). To start capturing images, create a CameraCaptureSession and specify the Surface objects to send captured images. The CameraCaptureSession can be configured to take single shots or multiple images in a burst.