پیشنهاد خوبی است ولی اگر بدنه 50D تهیه کنید، بودجه کافی برای خرید فلاش و سه پایه و ... خواهید داشت.
لنزی که دوستان فرمودند ظاهرا بهترین انتخاب است.
هزینه مموری اصلی و اضافه و باطری اضافه و کیف تجهیزات را هم فراموش نکنید.

اینها همه پیشنهادات کاننی بود. در برند نیکون هم پیشنهادات مناسب و راضی کننده ای وجود دارد.