سلام

الحمدلله جو جدید فوروم مبتنی بر منطقه تا تعصب .

علیرضا ولی قشنگ بود. من نمی دونستم شما طبع طنز هم داری :::big grin:::