دوستان دوربین من خراب شده نیاز به دوربین خوب دارم تادو تومن کسی میدونه چی به دردم میخوره؟!!!!!!!