من می خواستم یك دوربین هارد دار خوب برای كسی بگیرم قیمت هم برام مهم نیست فقط می خواستم تمام مشخصاتش خوب باشه kodac چه طوره؟
متشکرم::)