با سلام
لطفا دوستانی که تجربه و اطلاعات دارند در مورد این دستگاه بذل محبت بفرمایند.
با تشکر