یک عدد کیف تامراک و یک عدد نشنال هرکدام به قیمت ۳۵۰ تومان. کیف ها در شرایط بسیار خوب و تمیز هستند.
طارم ۰۹۱۲۷۶۴۳۸۸۶

IMG_0094_Small.jpg
IMG_0099_small.jpg