اگر کسی از دوستان از این اسکنرهای کوچکی که نگاتیو و اسلاید اسکن می‌کنند، دارد، من خریدارم.
لطفاً پیام خصوصی بدهید.

مثال:

71GpvFyhkrL._SL1500_.jpg
Jumbl 22MP All-In-1 Film & Slide Scanner w/ Speed-Load Adapters for 35mm Negative & Slides, 110, 126, & Super 8 Films