تبدیل LA-EA1 به شما امکان می دهد تا لنزهای A-mount سیستم آلفا سونی بر روی دوربین NEX نصب کنید

امکان استفاده از لنزهای A-mount سیستم آلفا را فراهم می کند
همراه با قطعه جداشدنی اتصال به سه پایه و درپوش عقب و جلو
قیمت: 350

2.jpg