یک عدد لنز ۱۰-۲۴ فوجی نو که نهایتا ۳۰ شات زده به فروش میرسد
برای انجام یک پروژه خریداری شده بود
لنز دقیقا نو میباشد ولی به خاطر پاس کردن چک در صورتی تا پایان خرداد کسی خریدار باشد ۵،۵۰۰،۰۰۰ و بعد از این تاریخ ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
۰۹۲۰۱۶۱۴۱۶۴