سلام
یک عدد لنز E18105 f4 سونی در شرایط مشابه نو با تمام لوازم و کارتن بفروش میرسد.
قیمت مورد نظرم 6900000 است.شماره تماس 9198340700