دوربین در حد نو و بسیار کم استفاده شده
با تمامی متعلقات بدون گارانتی و بیمه
قیمت ۱۸ میلیون تومان