درود..
خریدار لنز sigma 100_400 C مانت کانن هستم..
ارتباط از طریق پیام خصوصی
با تشکر