لنز

Nikon 18-105mm

همونطور که توی عکسها مشخصه تمیزه و استفاده زیادی نشده چون بیشتر از لنز 50 استفاده کردم چند بار بیشتر روی دوربین نبستم.

کارتنش سفیده کیف-هود- درعقب و جلو همه موجود هستن.

یه عدد فیلتر پلاریزه kenko هم به عنوان هدیه روی لنز تقدیم میشه.

قیمت 1750