لنط سالم و تمیز
بدون خط و خش روی المان جلویی و تعمیر نشده.
با کارتن
قیمت 10.800
فقط با لنز 16-35 4.0 با دریافت تفاوت قیمت معاوضه میشود.