خریدار دوربین نیکون DF هستم.
باتشکر
لطفا پیغام خصوصی