بال هد مانفروتو
مدل 484RC2
ساخت ایتالیا
قیمت: 1200

IMG_0790.jpg