بدنه در بهترین وضعیت با وسواس نگهداری شده و بدون نقطه. بهمراه گریپ اصلی و باتری اضافی هانا
هر دو شامل جعبه و متعلقات کامل
قیمت ۱۵۳۰۰
موقعیت تهران

Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk