طی مقایسه DXO دینامیک رنج a7 ii از نسل قبلیش a7 کاهش داشته، از دینامیک رنج 14.2 به 13.6 تنزل پیدا کرده.
اگر واقعاً همینطور که dxo اعلام کرده باشه سونی در ارتقاء این دوربین (در خصوص دینامیک رنج) پسرفت داشته تا پیشرفت.

scores_a7_vs_a7ii.jpg