دومین 85مم این کمپانی با دیافراگم بسته تر و وزن و قیمت کمتر هم معرفی شد.
888888.jpg

بر روی نیکون دی اف:
Meyer-Optik-Görlitz-lenses-for-Nikon-F-mount-2-548x550.jpg

مشخصات کلی:
85مم
اف 2 تا 22
6 المان در 6 گروه
سایز فیلتر:55مم
وزن:425گرم
قیمت 599 یورو
از اول ژانویه 2105 هم قرار بوده وارد بازار بشه.
اطلاعات بیشتر در سایت سازنده:
Figmentum - f2,0 85 mm | www.meyer-optik-goerlitz.de