درود

از نظر شارپنس ۱۵-۸۵ به هر دو لنز ۱۸-۱۳۵ stm و ۲۴-۱۰۵ برتری دارد.شاید ۲۴-۱۰۵ بر روی فول فریم ها لنز خوبی باشد ولی تجربه ای که با این لنز و بدنه های کراپ دار ( ۶۰ و ۵۵۰ )دارم از نظر شارپنس به ۱۵-۸۵ نمیرسد.

از نظر من ۱۵-۸۵ لنز بسیار ایده الی است و تنها اشکالی که میتونم بگم داره بوکه زشتشه.