کمترین فاصله فوکوس لنز Nikon 60mm Micro F/2.8 AF-S G ED برابر با 18 سانتیمتره (اندازه واقعی) از طرفی کمترین فاصله فوکوس لنز Nikon Micro 105mm F/2.8 AF-S VR G برابر 30 سانتیمتره!
با این تفاسیر با پرداخت 1/800 صاحب یک لنز ماکروی حرفه ای میشوید با کمترین فاصله فوکوس درسته؟
سوالی هم داشتم به غیر تفاوت فاصله کانونی این دو لنز ---چه مزایایی نسبت به یکدیگر برخوردارند چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ برخورد با سوژه های مختلف برای عکاسی در موقعیت های مکانی مختلف ممنونم؟