درسالهای اخیر تولیدکنندگان چینی وارد تولید لنز شده اند و اتفاقا لنزهایی که روی کاغذ بسیار جذاب به نظر می رسند را هم تولید کرده اند:
مثل لنزهای:
TTArtisan 90mm f/1.25


TTArtisan 50mm f/1.2

Venus Optics Laowa Argus 45mm f/0.95


TTArtisan 21mm f/1.5
Mitakon Zhongyi Speedmaster 17mm f/0.95


Venus Optics Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro

Venus Optics Laowa 12mm f/2.8


Venus Optics Laowa 9mm T2.9

Venus Optics Laowa 7.5mm f/2


Venus Optics Laowa 4mm f/2.8 Fisheye


TTArtisan 50mm f/1.2 Lens for FUJIFILM X

Venus Optics Laowa 17mm f/4 GFX Zero-D Lens for FUJIFILM G


وبسیاری دیگه.

البته دراین بین لنزهای خاصی هم هست که واقعا کاربردی وجدید هستند.مثل لنز
Venus Optics Laowa 24mm f/14

حالا سوال اینجاست که باتوجه به قیمتهای بسیاربسیار ارزان این لنزها که همگی دررنجهای90 تا 200-300 دلاری قراردارند تاچه حد ارزش خرید دارند؟
زمانی یادمه چنین بحثهایی راجع به لنزهای سیگما وتامرون هم وجودداشت واینکه ایا مثلا لنز 300-800سیگما باان اسم دهان پرکن وقیمت مناسب به درد می خورد یانه؟ که درنهایت نتیجه این بودکه برخی برای تفریح ویا عکاسی های اماتوری ویا شروع ... خوب هستند وبرخی هم واقعاارزش خریددارند.
حالا البته سیگماوتمرون پیشرفت زیادی داشته اند و این برندهای چینی جدیدهستندکه جای 15-20سال قبل سیگما و تمرون نشسته اندولی با لنزهای دهان پر کن تری مثل لنزر 17 اف 0.95 !
دوستانی که تجربه ای دراین زمینه داشته اندیا نظری دارند لطفا بنویسند.
دراینجا بررسی هایی توسط یکی از عکاسهای امریکایی انجام شده که این یکی راجع به لنز
Laowa’s Fast Prime for Fujifilm X: Argus 33mm f/0.95 APO

هستش.که درپایان گفته نسبت به قیمت ارزش خریددارداگر با سیستم فوکوس دستی مشکلی ندارید.ولی خوب این لنزها تعدادشان زیادهست وصدالبته دریکی از مدلها هم کیفیت تولیدیکسان نیست چه رسدبه لنزهای متفاوت.