سلام...

آقا پدر دوربین رو درآوردی میخوای تعمیر بشه ، متخصصین ارجمند سونی چیزی بگم همونه جانم.بعدشم شما ببر تعمیرگاه مرکزی دوربین واقع در جمهوری ، ساختمان آلومینیوم ، ط 11 شماره ی 1117 تلفن : 66743954 -5 یه کم علافی داره طول میکشه چون سرشون خیلی شلوغ حداقل 10 روز ولی مستقیم دیگه.

این هم به آدرس دیگه که نزدیک تر باشه :

خ بهار ، تقاطع طالقانی ، ساختمان 150 ، طبقه ی 2 تلفن: 88309700 (5 خط)

بعدشم به متخصصین سونی بی احترامی کنی میگم بیان دارت بزنن ها.