سلام می خواستم یك دوربین كامپكت بگیرم كدوم یكی بهتره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟