با سلام
دوست من
شما نيازها وعلايق را مشخص نكردي
موارد استفاده .اندازه.قابليتها..........ميخاي چه كني با اين دوربين؟