لنز خیلی شارپ وخوبی هست ودر مواردی هر چند کم پیش اومده که وقتی که عکسهای دوربین رو که با این لنز ولنزهای پرایمم گرفته بودم و به طور نامنطم فقط از یه فولدر در مموری دوربین استفاده کردم بودم به کامپیوتر منتقل کردم در تشخیص استفاده از لنز پرایم واین لنز اشتباه کردم. (البته در دیاف های بسته عمدتا)