سلام دوست عزیزmehradhm.
آیا شما هم با نظر اون دوستمون که گفتن 70-200 IS f.4 بهتر از 70-200 2.8 بدون IS هست،موافقین؟