سلام

پستهاي اخير به تاپيك زير منتقل شدند:

استفاده از لنزهای قدیمی ماونت FD بر روي ماونت EF