امين جان كلا به همين خاطر لنز فيكس براي استفاده در استوديو نميخرم، چون اونا رو استاپ داون كه بكني، ديگه حتما بايد با دستكش باهاشون كاركني، من هم اصولا آدم بي احتياطي هستم و كار دست خودم ميدم.