با این ابزار تفاوت عمق میدان را در فواصل کانونی و مقادیر مختلف دیافراگم می‌توان مشاهده کرد.کد:
http://www.tamron.com/lenses/learning_center/tools/depth-of-field-comparison.php
(مدیران محترم در صورت تکراری بودن موضوع، زحمت حذفش را بکشند)