مدتی است وسیله‌ای به اسم lenspen در بازار آمده که بصورت خشک سطح لنز از تمیز می‌کند.
کسی از دوستان از این وسیله استفاده کرده؟
کارایی آن چطور است؟

سایت شرکت سازنده:
کد:
http://www.lenspen.com