جدای از شوخی.
اگر دوربین Canon PowerShot G7 سه مشخصه زیر یعنی همان مشخصاتی را که در G6 بودرا داشت بنده اون رو بعنوان دوربین همراه میگرفتم البته به شرط اینکه سایر مشخصات جدید سر جایشان باشد.

1- LCD چرخان
2- امکان گرفتن عکس RAW
3- گردونه تنظیم نوردهی پشت دکمه شاتر

که هر سه این امکانات را دوربین G6 دارد.