هر سه تاشون يه سر و گردن بالاتر از 70-300 كانن، سيگما و تامرون هستن
مسلما ناید شک کرد و 100-400 را گرفت ...آخه 70-300 کانن با 100-400 کانن و یا حتی 150-500 سیگما قابل مقایسه است؟؟؟ مسلما یک سر و گردن که هیچ خیلی بیش از یک سر و گردن بالاترند