آقای آبایی (شاید هم عبایی منو ببخشید اگه درست ننوشتم) هرچند که در طی بحث من با نظر شما مخالف بودم و هستم و همچنان معتقدم در این عکس هم نشانه هایی وجود دارد برای دیدن، ولو کمرنگتر از آثار بورک وایت یا نیکسون. اما واقعا ممنونم از به چالش کشیدن این عکس و مباحث مطرح شده بین شما و دوستان دیگر که باعث شد با مباحث نظری زیادی آشنا بشم.

پی‌نوشت: این بحث‌ها و نوع برخورد کاربران محترم فروم با آن، حس خاصی را ایجاد می‌کند. مانند گروهی که در کوچه‌ای مشغول اجرای تئاتر خیابانی هستند و چند بیننده مشتاق کار آنها را از نزدیک می‌بینند و ابراز علاقه می‌کنند و بقیه سعی می‌ کنند که زیاد به اینها نزدیک نشوند و از دور نگاه می‌کنند.
جناب دکتر روشن ضمن تشکر از شما به خاطر برپایی و مدیریت این بخش، در مورد خودم مطمئنم که منتقد خوبی نیستم بنابراین سعی و تلاشم این است که از طریق خواننده خوب و شنونده خوب بودن این توانایی را در خودم ایجاد کنم و البته به قول دوستمان آقای محبی کمی هم تنبلی چاشنی کار می شود گاهی