سلام
فریمویر دوربین یکی از دوستان رو آپدیت کردم به 1.1.3.الالن مجیک لنترن روش کار نمی کنه.امکانش هست به همون 1.1.2 برگردونمش ؟