دربارۀ لرزش چیزی که بنده و دوستانم عملاً دیدیم متفاوت است از گفته شما. شاید لنزی مثل 100-400 به دلیل طول بیشترش، وزنش چندان به چشم نیاید اما حداقل در این لنز این گونه نیست. (به گمانم کنترل 100-400 روی دست راحت‌تر است تا این لنز)

وزن زیاد اگر خیلی عیب بزرگی نباشد، به هر حال نکته‌ای نیست که نادیده گرفته شود. در بررسی‌های سایت‌ها و ... (چه خارجی و چه فارسی) هم ندیدم به سبک بودن لنز‌ها دید منفی و به سنگین بودنشان دید مثبت داشته باشند.

در مورد بدنه سنگین موافقم از این جهت که بدنه اگر تقریباً هم‌وزن لنز باشد عکاسی راحت‌تر است.

در کل خیلی به فیزیک بدنی افراد مربوط می‌شود، مثلاً حمل این لنز به مدت 2-3 ساعت برای بعضی مشکل خستگی ایجاد می‌کند که نهایتاً حوصله عکاس را سر می‌برد و ... . شاید شما با همین لنز عکس‌هایی به مراتب شارپ‌تر از F4 IS بگیرید و بنده برعکس.