پی‌نوشت: به عبارت ساده تر ببینید
برای ماکرو کدام
minimum focus distance بیشتری دارد و در دیافراگم های بسته شارپ تر است.
و برای پرتره کدام فاصله کانونی بالاتری دارد و در بازترین دیافراگم اش شارپ تر است
آن لنز ایده آل و مورد نظر شماست